CIX-verkyget presenteras på konferensen: Hållbart samhällsbyggande

Hållbarhet64Omvärld99

Den 10 november berättar vår hållbarhetschef Emma Östlund och Maria Perzon från Bengt Dahlgren om CIX-verktyget på konferensen Hållbart samhällsbyggande.

Konferensen har i år fokus på “Cirkulär ekonomi i bygg och planering” och har flera intressanta programpunkter bland annat “Cirkularitet i samhällsplaneringen: Så gör Nederländerna” och “Panelsamtal: vägen mot en mer cirkulär byggsektor”. Konferensen hålls digitalt.

Programmet till konferensen finns här:
https://miljo-utveckling.se/event/hallbart-samhallsbyggande/