ETTELVA Arkitekter och Riksbyggen får bidrag av Boverket för projekt om cirkulära material

Hållbarhet62Media18På ritbordet87Projekt / Vår verksamhet211

ETTELVA Arkitekter och Riksbyggen får stöd för ett undersökande projekt med syfte att öka användningen av cirkulära material. Målsättningen för projektet är också att utveckla ett nytt verktyg, Cirkularitetsindex – CIX, som ska kunna spridas och användas av fler i branschen. Bengt Dahlgren och Lokalförvaltningen Göteborgs stad ingår också i projektet.

 

Framtagandet av CIX innebär utvecklingen av ett nytt, innovativt verktyg för minskad klimat- och miljöpåverkan i projekt och är ett steg i att skapa förutsättningar för mer cirkulära bostadsprojekt i designskedet. Verktyget tas fram för en testbädd men erfarenheter och verktyget ska kunna spridas och  användas av andra projekt. Projektet har initierats och projektleds av ETTELVA Arkitekter.

– Vi ser fram emot detta samarbete där vi gemensamt undersöker hur vi kan skapa förutsättningar för mer cirkulära projekt och även kan sätta oss in mer i det cirkulära begreppet kopplat specifikt till arkitektur och bostäder säger Emma Östlund, hållbarhetsstrateg på ETTELVA Arkitekter.

Riksbyggens Kappellehus som just nu uppförs i Brf Korseberg Strand, Vänersborg, kommer att användas som testbädd i projektet.

– Från Riksbyggens sida är vi mycket glada över stödet till projektet från Boverket. Det finns generellt i branschen för lite kunskap om cirkulära material och det här projektet kan vara med och bidra till ett mer hållbart byggande i framtiden, säger Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Genom Göteborgs lokalförvaltnings och Bengt Dahlgrens deltagande skapas även kopplingar mellan projektet Cirkularitetsindex och förskolan Hoppet, ett pilotprojekt för fossilfri förskola vilket är positivt och de två projekten kan ge nytta åt varandra.

Cirkularitet är något som diskuteras mycket i branschen idag, det är önskvärt och efterfrågat. På EU-nivå finns flera initiativ och handlingsplaner för cirkulär ekonomi och regeringen har nyligen tillsatt en delegation för cirkulär ekonomi. Det är dock fortsatt ett relativt nytt begrepp och IVL presenterade i januari och augusti 2018 två rapporter om cirkularitet och återbruk (IVL Rapport C 338 & C 339). Där visar de bland annat att ökad kunskap behövs för att öka användningen av återbrukat material och att nya verktyg, fallstudier, goda exempel och samverkan är önskvärt inom området. Projektet Cirkularitetsindex har som mål att bidra med kunskapshöjning och verktyg för ökad användning av cirkulära material.

För mer information:
Emma Östlund, hållbarhetsstrateg, ETTELVA Arkitekter, 072-450 01 02