ETTELVA bistår SGBC med expertstöd

Hållbarhet65Projekt / Vår verksamhet222Tjänster6

ETTELVA agerar expertstöd åt SGBC i manualutvecklingsarbetet av BREEAM

ETTELVA kommer under hösten 2021 att bistå SGBC med expertstöd för arbetet med manualutveckling för BREEAM-SE. Uppdraget gäller som expertstöd för plan- och bygglagen, planprocesser, tidiga skeden och samråd. Arbetet kommer att drivas tillsammans med SGBC och resultera i konkreta förslag på ändringar av manualen. Vi är glada över att kunna bidra med våra erfarenheter från planprocesser för hållbart byggande för att förbättra tillämpningen av BREEAM som certifieringssystem. Vi tror att förankring i praxis för faktiska planprocesser och tidiga skeden kan vara till stor nytta. Vi ser fram emot detta intressanta utvecklingsarbete och ett fortsatt samarbete med SGBC!