ETTELVA står bakom byggsektorns färdplan för fossilfritt Sverige

Debatt21Hållbarhet61Omvärld89

I dagarna har byggsektorns färdplan för ett fossilfritt Sverige presenterats. ETTELVA anser det viktigt som ett hållbart företag och väljer därför att stå bakom färdplanen.

Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Redan med befintlig teknik finns potential att halvera klimatutsläppen till 2030 – men för en klimatneutral byggsektor krävs både innovationer, teknikskiften och att hela värdekedjan arbetar mot målet om klimatneutralitet år 2045. För ETTELVA är minskad klimatpåverkan en del i vårt övergripande mål: Att bygga omtanke i en föränderlig värld!

Vi ställer oss därför bakom byggsektorns färdplan för fossilfritt Sverige som överlämnades till regeringen onsdag 25 april.

Detta innebär att vi ska verka för att föreslå och föreskriva resurseffektiva lösningar med låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Skapa effektiva och flexibla planlösningar och demonterbara konstruktioner för att minska behov av nytt material vid ombyggnad eller underhåll. Det innebär även att vi vill vara med och skapa förutsättningar för klimatneutrala byggnader. Vårt åtagande är en självklarhet men innebär även att vi arbetar med kontinuerlig kunskapsuppbyggnad, omvärldsbevakning och samverkan för att sammanföra vår kunskap inom gestaltning och kvalitet med åtagandet om flexibla lösningar, livscykelperspektiv och cirkulära materialflöden.

För mer info om ETTELVAS hållbarhetsarbete och tjänster kontakta:
Emma Östlund
Hållbarhetsstrateg och miljöplanerare
072-450 01 02
emma.ostlund@ettelva.se