Hållbart samhällsbyggande, “Klimatet i fokus”

Debatt24Event24Hållbarhet66Omvärld101

Stort tack till Hållbart Samhällsbyggande som i förra veckan bjöd in till två intressanta dagar med klimatet i fokus.

Vi tar med oss många goda idéer kring allt ifrån Josefin Wangels (SLU) inspirerande föreläsning om framtidskunnighet till Karina Antin som berättade om K2As föredömliga klimatarbete. Vi fick med oss många konkreta tips och verktyg för att arbeta ännu mer med klimatanpassning och klimatminimering i våra projekt.

Extra tack till spännande panelsamtal och att vår hållbarhetschef Emma fick inleda konferensen med en reflektion kring klimatfrågans paradox och vikten av att arbeta med såväl anpassning som minimering av klimatpåverkan i varje beslut.