Intern rekrytering när ETTELVA väljer ny Hållbarhetschef

Hållbarhet66Projekt / Vår verksamhet225

Sedan 1 mars har Henrietta Borseman, arkitekt och hållbarhetsspecialist, rollen som Hållbarhetschef på ETTELVA ARKITEKTER efter att en tid ha haft rollen som tillförordnad.

Henrietta Borseman är arkitekt och har arbetet på ETTELVA sedan 2015. Hennes fokus har de senaste åren legat på bostadsarkitektur och projekt med stort hållbarhetsfokus. Henrietta har deltagit i flera av ETTELVAS forsknings-och utvecklingsprojekt, däribland utvecklingen av CIX-verktyget, ett gratis webbverktyg för att mäta återbruk och cirkularitet i projekten. Hon är även van att föreläsa inom återbruk, cirkulär arkitektur och boendekvaliteter. Den1 mars tillträdde Henrietta Borseman tjänsten som hållbarhetschef på ETTELVA Arkitekter efter en tid som tillförordnad i samma roll.

– Vi är väldigt glada att Henrietta vill fortsätta det arbete hon påbörjat under tiden som tillförordnad. Hon är en trygg och kunnig kollega med ett stort engagemang för hållbarhetsfrågorna. I och med att hon är utbildad arkitekt och fortsatt även kommer jobba som uppdragansvarig arkitekt är hon en bra brygga mellan idé och verklighet. Vår ambition är att inte bara prata om hållbarhet utan att det är ett arbete som ska ske på projektnivå, säger Linda Saarnak del av ETTELVAS VD-duo.

I sin roll är Henrietta ansvarig för ETTELVAs hållbarhetsteam och är en av flera medarbetare som utför klimatanalyser i tidigt skede, klimatberäkningar och agerar stöd både internt och externt inom återbruk.

– Jag är stolt över att ha fått förtroendet att leda vårt viktiga arbete att skapa hållbara städer och samhällen och en hållbar företagskultur. ETTELVA har högt ställda mål och verkar i en bransch med stora utmaningar gällande klimat- och miljöfrågor. Fördelen med att jobba med hållbarhetsfrågor på ETTELVA är att vi har en bred kompetens där arkitekter, landskapsarkitekter och planarkitekter jobbar tätt tillsammans, vilket jag ser som en stor styrka.

– Vi vill skapa en helhetsbild när det gäller social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, skapa goda förutsättningar för människor och natur att leva ett bra liv i den fysiska miljön och alltid värna om både helhet och detaljer när det kommer till gestaltning. Mina kollegor är engagerade och kreativa och jag ser mycket fram emot att fortsätta verka för en hållbar utveckling tillsammans med dem, säger Henrietta.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.