Intressant artikel i SvD om rivningen av Kiruna stadshus

Hållbarhet62Media18

I gårdagens Svenska dagbladet skriver Ylva Frid om Kiruna stadshus och att ”den svenska rivningsivern raserar bit för bit delar av vårt kulturarv”. Lars Gezelius, specialist inom byggnader med kulturhistoriskt värde och verksam på ETTELVA, uttalar sig om sitt arbete med dokumentationen av byggnaden.

Kiruna stadshus är en byggnad med unika värden. Stadshuset tilldelades Kasper Salinpriset 1963 och klassades som byggnadsminne 2001. Trots byggnadsminnets starka skydd rivs nu byggnaden i samband med att staden flyttas.

”Nu i mars inleds rivningen av huset från 1962. I de korta nyhetsnotiser som skrivits om saken går det att läsa att det var för stort för att flyttas. Men det stämmer inte, enligt arkitekten Lars Gezelius som utförde en omfattande utredning om möjligheten att flytta huset på uppdrag av Länsstyrelsen.

– Allt tegel är murat på plats, och därför vore det relativt enkelt att ta ner och återuppföra på en ny plats. Betongarbetena hade fått göras på nytt, men till dem fanns varenda konstruktionsritning bevarad, så de hade gått att återskapa. Utredningens förslag innebar också att de delar som rymmer kontor och personalutrymmen hade kunnat anpassas och utvecklas efter dagens behov. Det är en byggnad som är generell och flexibel, så den hade också kunnat användas som något annat än stadshus, säger han.”

I artikeln beskrivs Kiruna både som ett typexempel och undantag – rivningen kan visa på att ekonomisk vinning vinner över kulturvärden, samtidigt som flytten av staden Kiruna är en extrem omständighet där vanliga regelverk inte gäller.

Nu efterfrågas ett nytt förhållningssätt. Det danska företaget Lendager arbetar med återvinning inom byggindustrin och har inspirerat arbetet med ETTELVAs nya verktyg Cirkularitetsindex med syfte att öka användningen av cirkulära material. Framtagandet av CIX innebär utvecklingen av ett nytt, innovativt verktyg för minskad klimat- och miljöpåverkan i projekt och är ett steg i att skapa förutsättningar för mer cirkulära bostadsprojekt i designskedet.

”Byggindustrin står i dag för två femtedelar av allt avfall som uppkommer globalt sett. Mot den bakgrunden har Lendager inriktat sig på “upcycling” – att uppgradera befintliga material så att de kan få ny användning.

/…/

– Återvinning, att utveckla nya sätt att bygga utifrån befintliga resurser, kommer att vara nästa stora våg inom arkitektur och byggande, säger Krister Lindstedt.”

 

Läs hela artikeln om Kiruna stadshus här: