Klimatberäkningar i tidiga skeden – Öppet Byggdelsregister

Hållbarhet66Omvärld104På ritbordet97Projekt / Vår verksamhet230

ETTELVA Arkitekter deltar aktivt tillsammans med flera nyckelaktörer inom byggindustrin i ett samarbetsprojekt som leds av IVL. Det primära målet med detta projekt är att effektivisera klimatberäkningar i de inledande faserna av designprocessen. Denna satsning, känd som Öppet Byggdelsregister, kommer att fokusera på att skapa materialrecept till de mest använda byggkomponenterna på den svenska marknaden.

Att inkludera klimathänsyn tidigt i designprocessen har traditionellt sett utgjort betydande utmaningar. Många parametrar kräver utvärdering och tillgången till omfattande information är ofta begränsad i projektets början. Det är dock just under dessa inledande faser som den största potentialen för att utveckla miljövänliga och lågpåverkande designlösningar existerar. Det är här projektet “Byggmaterialrecept” kan spela en avgörande roll genom att möjliggöra för aktörer inom branschen att snabbt fatta välinformerade beslut angående klimatsmarta lösningar.

ETTELVA Arkitekter är övertygade om att det är av största vikt att fatta beslut med klimathänsyn för att forma de tidiga faserna av designprocessen. Det är med detta syfte i åtanke som vi aktivt deltar i detta projekt. Genom vår tillgång till verktyget kommer vi ha möjlighet att utforska olika materialval och deras klimatpåverkan när vi utformar våra inledande skisser och koncept. Detta är en möjlighet att skapa byggnader som inte bara är estetiskt tilltalande utan även tar hänsyn till hållbarhetsaspekter från allra första början.

Allt eftersom diskussionen om byggbranschens klimatpåverkan fortskrider känns det både spännande och viktigt att vi har en konkret möjlighet att integrera våra höga ambitioner om klimatmedvetenhet i våra projekt. Genom att använda den teknologi och metodik som utvecklas inom projektet kan vi utveckla innovativa designlösningar.

Under ledning av IVL utgör vi tillsammans med NCC, JM, Byggmästar’n i Skåne, Obos, arkitekterna Brunnberg och Forshed Arkitektkontor, Framtiden Byggutveckling vid Göteborgs Stad och programvaruutvecklaren Tribia arbetsgruppen för detta utvecklingsprojekt. Genom att samarbeta och dela vår expertis vill vi arbeta för att påskynda utvecklingen av det öppna byggkomponentregistret och göra det till en kraftfull resurs för hela branschen.

Vill ni läsa mer om projektet kan ni göra det här.