Nu är det enklare att beräkna hur återbrukat byggmaterial påverkar klimatet

Hållbarhet46Omvärld73

Hur ska du räkna på klimatnyttan för återbrukade byggmaterial?

 

Under året har IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram en efterlängtad handledning för klimatberäkning av återbrukat byggmaterial. Då vi på ETTELVA Arkitekter tycker att återbruk är avgörande för att minimera vår bransch klimatpåverkan har vi bidragit med våra perspektiv och testat handledningen i våra projekt. Och vi ser en stor klimatnytta i att välja återbrukat material!

Målet med handledningen är att sprida kunskap till fastighetsägare och byggföretag om hur man beräknar återbrukets klimatnytta. Därmed ska handledningen bidra till att öka drivkraften att välja återbruk i byggbranschen.

Klimatberäkning av gestaltningskoncept fasader

Vi använder bland annat handledningen för klimatberäkningar av våra materialval och koncept. Här nedan ser ni hur vi i ett fasadkoncept inkluderar presentation av klimatpåverkan från nytt tegel, återbrukat tegel, thermowood samt brandskyddsbehandlad furupanel. Här kombinerar vi våra hjärtefrågor gestaltning och klimat i ett viktigt beslutsunderlag till våra kunder.

För klimatberäkning av återbrukat tegel lutar vi oss mot ”Återbrukets klimateffekter – Handledning för klimatberäkningar i enlighet med EN 15978 och klimatdeklarationer” samt Byggsektorns miljöberäkningsverktyg.

 

Om handledningen ”Återbrukets klimateffekter – Handledning för klimatberäkningar i enlighet med EN 15978 och klimatdeklarationer”

I handledningen får du instruktioner för hur du kan räkna klimatnytta i användande av återbrukat material samt om du ger material till någon annan för återbruk. Handledningen förtydligar hur klimatnyttan från återbruk kan beräknas i enligt standarden EN 15978 och hur klimatberäkningen för återbrukat material kan implementeras i Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM).

Mycket förenklat kan standarden tolkas så att den första användaren av en produkt tar produktens klimatpåverkan. Nyttjar du en återbrukat produkt i ditt projekt har denna (mycket förenklat) enbart klimatpåverkan från transport, lagerhållning och rekonditionering. Du uppnår alltså stor klimatnytta i att använda återbrukat material i ditt projekt och har du återbrukat material som du vill tillgängliggöra för andra kommer du att se en allt större efterfrågan! Se förklarande bild nedan från guiden.

 

Handledning har möjliggjorts genom projektet ”Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan” som finansierats genom Smart Built Environment. Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Handledning har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet. ETTELVA Arkitekter och Bengt Dahlgren har testat och utvärderat handledningen på olika projekt och testbäddar inom ramen för utvecklingsprojektet CIX – Ett verktyg för mer cirkulära byggnader. Detta har medfört mycket värdefull input för utvecklingen och utformningen av denna handledning.

Du hittar guiden här.