Nyfiken på: Landskapsarkitektur

Hållbarhet65Projekt / Vår verksamhet222

Sedan i början av 2020 har ETTELVA ett landskapsteam som nu leds av Ulla Larsson. Vi är nyfikna på hur Ulla ser på landskapsarkitektens roll och varför landskapsarkitektur kommer att bli en allt mer viktig kompetens i framtiden.

 

Vad skulle du säga är vikten av landskapsarkitektur i samhället i stort?

– Som världen ser ut idag är landskapsarkitektur viktigare än någonsin när det gäller planering av våra samhällen. Vi är i början av en klimatkris och står inför massutrotning och en mängd andra utmaningar inom hållbarhet. Vi landskapsarkitekter har redan tänket som krävs för omvandling till ett hållbart samhälle, och nu måste detta omsättas i praktiken och realiseras. Vi är till exempel experter på biologisk mångfald, social hållbarhet och dagvattenhantering. Särskilt i storstadsregioner där vi har byggt tätt möter vi svåra utmaningar med den byggbara marken som finns kvar. Det krävs kompetens på många områden – allt från teknik till estetik – för att tillvarata marken i storstadsregionerna, och där kan landskapsarkitekter göra stor skillnad.

 

Hur kommer det sig att du blev intresserad av landskapsarkitektur?

– Jag var sjutton, arton år och ville jobba med något som är konstnärligt i kombination med teknik och biologi. På den tiden hade man redan börjat prata om klimathot och miljöförstöring och det var något jag ville engagera mig i. Kombinationen av naturkunskap, bild, form och design lockade mig till landskapsarkitekturen.

 

Hur tror du att landskapsarkitektur teamet arbetar om fem år på ETTELVA?

– Jag tror att vi har fler anställda med olika kompetenser och en bredd av erfarenhet och bakgrund. Vi kommer vara generalister och jobba med olika typer av projekt och uppdrag – det korsbefruktar på ett positivt sätt och ger bäst utväxling i alla skeden och i alla typer av projekt.

Som landskapsarkitekt på ETTELVA ska man vilja jobba i ett team. Projekten blir alltid bättre när man jobbat i ett team samtidigt som det är en arbetsmiljöfråga. Det är roligare och tryggare när man jobbar tillsammans! Alla personer ska få göra sitt avtryck. Det som produceras på ett kontor kan inte alltid se likadant ut, särskilt eftersom våra projekt oftast är platsspecifika.

 

Hur ser du på landskapsarkitektyrket i framtiden?

– Vi har en viktig roll att ta när storstadsregionerna växer. Teknik och ekonomi är viktiga frågor, liksom konsekvenserna av pandemin. Vi kommer att se mer fokus på sociala aspekter. Vi har också en utmaning med otrygghet och segregation i samhället. Personligen tror jag inte att man kan bygga bort segregation och sociala skillnader – det är att ha en övertro till stadsplaneringens roll. Jag tror inte att problemen börjar i stadsbyggnadsutmaningar, men vi kan definitivt bidra till att förbättra samhället, även om vi inte är hela lösningen. Det kommer att bli mycket viktigt för oss att tänka på och lära oss mer om den typen av frågor.