På besök hos Econef

Hållbarhet43

Vår kollega Johan Roos har besökt ECONEFs barnhem i Tanzania som ETTELVA och systerföretaget MER har sponsrat ekonomiskt.

Econef Tanzania är en oberoende statlig organisation i Jua kali, utanför Arusha i norra Tanzania. Organisationen finns till för att förbättra levnadsförhållandena för föräldralösa barn i närområdet. Vanligast är att de förlorat sina föräldrar på grund av HIV/AIDS och sedan lämnats åt sitt öde. Med hjälp av ekonomiskt stöd från privata donatorer har Econef Tanzania möjlighet att erbjuda grundtrygghet för barnen på barnhemmet. Organisationen drivs av tanzaniska Caroline Nicholas samt en aktiv svensk arbetsgrupp.

Econef-Sverige är en insamlingsstiftelse som arbetar för att samla in pengar till organisationen så att drömmen om att hjälpa fler barn kan förverkligas. Projektet är utformat av arkitekter från Asante och LÖ&V och startade delvis som ett examensarbete.

Det här är Johans berättelse från besöket som han gjorde tillsammans med Fredrik Egger från Lindbäcks.

Barnhemsprojektet startades 2011 och har sakta men säkert tagit form. Tomten där barncentret byggts ligger vid foten av Kilimanjaro, Afrikas högsta berg. Vägen som tar oss till platsen är knappt farbar och flera gånger måste vår jeep åka av vägen för att det är lättare att ta sig fram vid sidan. Efter att ha frågat oss fram och svängt av vägen till synes mitt i ingenstans når vi området för barnhemsprojektet.

Ett mål med byggnaderna har varit att de skall vara byggtekniskt enkla att uppföra, utan någon särskild expertis eller kostsamma transporter. Flera lösningar har utformats specifikt för projektet och ett prototyphus för att testa designidéer stod klart 2014.

Byggnaderna är självförsörjande på elektricitet tack vare solcellspaneler. System för regnvattensamling och naturlig ventilation är integrerade i byggnaderna som är i stort sätt underhållsfria. I kretsloppet ingår också djurhållning och odling i olika former. Banan, apelsiner och papaya är några av de frukter som växer runt omkring oss. Via djurhushållningen framställer man också biogas. Väldigt fascinerad över att se hur väl det lilla kretsloppet fungerar, inte för att man bara vill testa om det går utan, för att man är tvungen att hitta de här lösningarna för att det ens skall vara möjligt att driva verksamheten. Vi har mycket att lära och ta till oss i vårt dagliga arbete med hållbarhetsfrågor.

Lokala material och byggnadstradition genomsyrar hela projektet. Allt från tegelstenar till dörrar och sängar är lokalt tillverkade av material från platsen. Takkonstruktion, fönster och dörrar är utformade av trä enligt lokal byggtradition. Borden är tillverkade av träd från närliggande Mount Meru.

En distans har skapats mellan yttertaket och själva rummen. Ett raster av Sisal-trä skyddar utrymmet som fungerar som en luftbuffert som kyler ned rummen med självdrag. Temperaturen när man kliver in är märkbart mycket lägre än utanför.

Vattenförsörjningen består helt av regnvatten som samlas upp i vattentankar som är integrerade i den arkitektoniska helheten. Allt gråvatten och överskottsvatten tas om hand i kretsloppet och leds till odlingarna runt byggnaderna.

Arbetet sker dels med inhyrd arbetskraft men man har också hjälp av de större barnen. Man har också stöd av volontärer från ”Arkitekter utan gränser” från Sverige men också andra länder som på plats arbetar med planering och inköp men också handfast arbete.

Ett av de pågående projekten just nu är att bygga ett bibliotek i anslutning till barnhemmet. Innan avfärd samlade vi in barnböcker på engelska som överlämnades. Att driva barnhemsbygget har inte varit en lätt process. Det är inte lätt att få stöd från staten utan allt bygger på volontärarbete och donationer. Att vara på plats och se den nyttan som görs och även träffa barnen som växer upp på platsen är erfarenheter att bära med sig länge. Läs mer om projektet på ECONEFs hemsida. Tycker ni att det är en lika bra ide som vi så sponsra gärna projektet eller sprid ordet. Stort tack till Stadsutveckling AB som stod bakom vårt besök på barnhemmet.

/Johan Roos, Ansvarig Bostad på ETTELVA Arkitekter