Seminarium om Färdplanen för fossilfri bygg- och anläggningssektor

Hållbarhet38

Rapport från frukostseminarium om Färdplanen (för fossilfri bygg- och anläggningssektor) – Sveriges byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier har tagit över stafettpinnen för att driva arbetet med att implementera färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor genom hela värdekedjan. I onsdags höll de ett fullsatt frukostseminarium om färdplanen där vi deltagare fick med oss 5 kloka åtgärder á 5 minuter!

Alla ska med i arbetet – från planering till genomförande till rivning. ETTELVA är med i tidiga skeden och planering och har självklart ställt oss bakom färdplanen. Vi var med på seminariet och vill nu dela med oss av de bästa tipsen och reflektionerna.

Top 5 åtgärder som identifierats för att nå en fossilfri bygg och anläggningssektor är:  
Upphandling – både offentlig och privat.
Mätning, uppföljning och tillsyn
Planering tidigt i processer (Arkitekter och konsulter)
Kompetenshöjning – kanske ett ”hållbarhetskörkort”
Lobbying

Vi blev inspirerade av Jonas Tannerstad från Örebrobostäder som gav tipset att avgränsa uppgiften och göra den konkret. Örebrobostäder själva började sin energieffektivisering med att definiera
10 saker som står för 90 % av elanvändningen hos Örebrobostäder. Jonas lyfte även vikten av att se byggnaderna som ett system – alla åtgärder och projekt ska göras med helhetssyn på systemnivå för att skapa ett hållbart energisystem – inte som förr där man såg till enskilda fastigheters energianvändning och effektivisering.

Den alltid inspirerande Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen, berättade om deras hållbarhetsarbete och forskningsprojektet ”Positive footprint housing” där de utvecklar hållbarhetsparametrar på ett tvärvetenskapligt sätt. Ett viktigt medskick var att de kontinuerligt utvecklar sitt hållbarhetsverktyg med bedömningskriterierna bra, bättre, bäst för att ständigt driva på en hållbar utveckling i branschen och internt. Till exempel bedömdes solceller tidigare som bäst i verktyget men är numer standard i deras bostadsprojekt. På så vis skapas utrymme för ständig förbättring och ökad hållbarhet! Karolina berättar även om p-tal noll i Brf Viva – något som panelens Emma Hult, (MP) ordförande riksdagens Civilutskott, efteråt säger är vägen framåt men att politiskt mod krävs.

Per Bengtsson, Sustainable Finances Nordea, berättade om gröna bolån som man kan söka för bostäder i energiklass A och B. Per upprepade även att vi aktivt ska välja vårt sparande och fråga banken om vilka kriterier som gäller hos dem för hållbart sparande. Ställ krav på banken för att spara för hållbar utveckling!

Tony Stigmanslid, marknadschef Destroyer, berättade engagerat om rivningens roll för hållbar bygg- och anläggning. Han efterfrågade utbildning och certifikat för rivare men även ökad kunskap hos beställare och bygglovhandläggare vad gäller rivning, kontrollplaner och miljöinventering. Med en rivare i förprojekteringen kan man till exempel bolla upp logistikproblemen som uppkommer när man ska köra ut 1 000 ton avfall från innerstaden. Han efterfrågade även en aktiemarknad för fraktioner för att förutse vad det omhändertagna materialet är värt när det väl är rivet, omhändertaget och redo för återanvändning/återvinning.

Vi avslutar med Svante Axelssons (samordnare för Fossilfritt Sverige) summering i den efterföljande paneldebatten: Bostäderna blir hjärtat i lösningen med integrerade systemlösningar likt Örebrobostäder och mobilitetshub likt Brf Viva. Uppsala vill bli en klimatpositiv stad, Max vill skapa klimatpositiva hamburgare – och klimatpositiva bostäder borde vi fokusera på redan nu! Klimatneutrala hus är enligt Svante dessutom bara 0,5 % dyrare för köparen än business as usual.

Vi på ETTELVA kan bara hålla med Svante, kavla upp ärmarna och bidra till husen som plussar klimatmässigt! Hör gärna av dig till emma.ostlund@ettelva.se om du vill vara med!