Tips om SGBCs medlemsmöte om skyfall

Hållbarhet65Omvärld101

Den 15 november är vi på ETTELVA värd för SGBC Östs digitala medlemsmöte Skyfall hur gör vi? Klimatanpassning risker och åtgärder. Mötet hålls kl: 12-13 och anmälan sker via SGBCs hemsida.

Årets kraftiga skyfall har orsakat många översvämningar runt om i Sverige och vi kommer sannolikt att se allt fler skyfall med översvämningar som följd. Under lunchen får du höra hur kan man arbeta för att anpassa och minimera risker på stadsnivå såväl som byggnadsnivå. Stockholms stads kommer att berätta om sitt strategiska arbete med skyfallskartläggning. Urbio berättar om konkreta, mångfunktionella lösningar för att hantera skyfall i stadsmiljön. Fastighetsägarna bidrar med ett resonemang om ansvar och hur du som fastighetsägare på bästa sätt kan skydda din fastighet från översvämning vid skyfall.