Utvecklingsplan för Centrala Huddinge

Hållbarhet38Projekt / Vår verksamhet129

ETTELVAs stadsbyggnadsteam har fått i uppdrag av Huddinge kommun att utgöra design- och processtöd i framtagandet av en utvecklingsplan för Centrala Huddinge.

Arbetet bedrivs i workshopform där ETTELVA planerar, genomför och analyserar workshops för framtagande av bland annat vision, strategier och utvecklingsförslag. Utvecklingsplanen ska visa kommunens viljeinriktning för Centrala Huddinge i kommundelarna Sjödalen och Fullersta. Arbetet drivs med ett tydligt hållbarhetsperspektiv där den befintliga miljön ses som en stor tillgång och delaktighet från såväl invånare som verksamma i området är centralt för kommande utveckling.