Vi stöder Stadsmissionen

Hållbarhet38

I år skänker vi på ETTELVA vår julgåva till Stadsmissionen och deras arbete för bostadslösa.

Alla har rätt till tak över huvudet och de senaste åren har bostadslöshet bland barnfamiljer ökat kraftigt. På den alltmer pressade bostadsmarknaden har en ny grupp utsatta familjer som inte har tillgång till en bostad växt fram – en helt ny utveckling i Sverige där bostadslösa småbarnsfamiljer tidigare varit något ovanligt.

Stockholms Stadsmission driver flera olika boenden för människor i hemlöshet och hjälper familjer och individer att lindra den utsatthet som hemlöshet innebär. Många av familjerna tvingas ständigt flytta runt mellan tillfälliga boendelösningar. Barnen lever med ständig oro, och den trygghet som byggs upp rycks bort gång på gång.

Vill du också skänka en gåva eller bli månadsgivare? Läs mer om Stadsmissionens verksamhet här.