Hallå där, Cecilia!

Medarbetarintervjuer68Omvärld86

Precis hemkommen från 2,5 månader i Kina.

Berätta om Kina!
– Det började med att jag började läsa kinesiska för ca 2 år sedan. För mig var det en spännande utmaning. För att komma igång med språket ordentligt bestämde jag mig för att ta tjänstledigt för att tillbringa lite längre tid i Kina. Det blev en 2,5 månader lång vistelse i städerna Shanghai, Guangzhou, Haikou med språkstudier och spännande möten.

Har resan inneburit några arkitektoniska spaningar?
– Många bostadsområden i centrala Shanghai är uppbyggda kring större kvarter med långsmala gränder. Vardagslivet pågår i dessa gränder och det ger ett särskilt stadsliv som upplevs väldigt tryggt att visats i även om vissa kör bil och färdas på mopeder. Det var något jag uppskattade senast jag var där. Den här gången har flera dessa områden till viss del moderniserats.

– Den moderna bebyggelsen består av effektiva, höga byggnader med ganska intetsägande fasader, däremot händer det ofta något intressant på taket i form av vistelseytor, odlingar eller utsmyckningar. Byggnaderna kan verka tråkiga på dagen och sedan upplevs de helt annorlunda på kvällen med all belysning.

– Även hur folk förflyttar sig hade ändrats sedan förra gången jag var där, från att ha varit stor andel cyklar och fotgängare var det nu fler som färdades med moped eller bil.

Var planen att resa runt och se flera platser?
– Nej, den här gången kändes det rätt att befinna mig på en plats lite längre tid, strosa omkring på gator och i parker för att träffa folk att prata med för att träna på språket. Den kinesiska befolkningen är bra på att vistas i parker och aktivera sig tillsammans utomhus och då är det också lätt att få kontakt med folk. Jag kom till Shanghai i våras under tiden som träden blommade så det var en härlig tid att vistas ute.

Starkaste intrycket? Vad tar du med dig för lärdomar hem?
– Den sociala kulturen, människor är vänliga, hjälps åt och trivs i omgivningen med andra även om det finns olikheter. Alla hänger med i tekniken, att resa går smidigt, telefonen kan användas till allt och kommunikationen går snabbt. En skillnad mot hemma är att alla vistas ute och använder parkerna, även riktigt gamla människor är med och deltar i aktiviteter. Kulturen känns modern, framåt och fräsch. En reflektion är också att familjerna umgås över generationerna, man ser tillexempel ofta mor- och farföräldrar som tar hand om sitt barnbarn.

Hur har det gått med språket?
– Faktiskt bra, väl på plats flöt det på.