Ny medarbetare Emma Östlund

Medarbetarintervjuer44

Emma Östlund är vår nya hållbarhetsstrateg och miljöplanerare. Hon kommer närmast från en tjänst som hållbarhetsstrateg och miljöplanerare i Täby där hon arbetat i sju år.

I Täby har hon bland annat jobbat med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna. Som miljöplanerare har hon bland annat arbetat med i Näsby slott – ett område med höga natur- och kulturhistoriska värden, samt i Arninge Resecentrum där stora frågor varit buller, hållbara transporter, dagvatten och trygga offentliga miljöer. Hon har även samordnat hållbarhetsarbetet i projektet Täby park och tillsammans med övriga markägare i området tagit fram ett hålbarhetsprogram, till stor del kopplat till Citylab Action som är ett certifieringssystem för hållbara stadsdelar. Innan tjänsten i Täby arbetade hon på länsstyrelsen i Stockholms län där hon jobbade med riskhantering och klimatanpassning.

– Jag fastnade för ETTELVAS tydliga vilja att utveckla hållbarhetsarbetet i sina projekt. Jag ser dessutom fram emot att arbeta på ett kreativt kontor med känsla för kvalitet, då kvalitet och utformning bidrar så mycket till hållbarheten när det kommer till stadsbyggnad och arkitektur i stort. Jag vill bredda miljö- och hållbarhetsfrågorna och göra dem mer synliga för både beställare och medarbetare.

Läs mer om våra tjänster inom hållbarhet och miljö här.

Välkommen till ETTELVA, Emma! Hur hittade du till oss?

– Jag fick höra att ni sökte en hållbarhetsstrateg/miljöplanerare av en tidigare kollega som nu jobbar på ETTELVA. Jag var egentligen inte intresserad av att byta arbetsplats, men när jag fick reda på ETTELVAs ambitioner att bredda och utveckla hållbarhetsarbetet kändes det spännande.

Hur kommer det sig att du valde att arbeta inom hållbarhet?

– Jag läste samhällsplanering på Stockholms universitet och kom snabbt in på hållbarhet. Jag var mest intresserad av miljöpsykologi, hur människor påverkas av det vi bygger – byggda miljöers inverkan på integration, sociala strukturer och möten. Min praktik gjorde jag på Nacka kommun och där fick jag upp ögonen för det ekologiska perspektivet och vikten av att ta tillvara och utveckla även det i planeringen.

Hur ser du på att hållbarhetsbegreppet kan vara svårt för branschen att förstå och hantera?

– Hållbarhet som begrepp är så väldigt brett. Det går in i allt och kan därför kanske vara svårt att förstå eller framför allt förklara kort och koncist, det är komplext. Men det sker ju nu en snabb utveckling i branschen – allt fler säger att de jobbar med hållbarhet, och vill faktiskt också leva upp till det. Hållbarhet tycker jag handlar om att utgå från lokala förutsättningar och värden för att förstärka dem och skapa miljöer som bjuder in till möten mellan många olika grupper av människor, och att nya hus och offentliga rum ska bidra till sin omgivning. Sen ska vi såklart även planera för så låg klimat- och miljöpåverkan som möjligt. Det är egentligen självklarheter!

Vad är ditt första intryck av ETTELVA?

– Jag tycker att det känns hemtrevligt! Jag känner mig väldigt välkommen och har fått ett tydligt och strukturerat mottagande. Det är trygg och lugn stämning här, och det känns som att jag har jobbat betydligt längre än fem dagar.