Ny medarbetare: Hedda Nilsson Orviste

Medarbetarintervjuer68

Välkommen till ETTELVA Hedda!

Vår nya medarbetare Hedda stärker upp vår stadsbyggnadsgrupp. Hon kommer ursprungligen från Stockholm men har bott i Köpenhamn under 10 år. Där pluggade hon på Arkitektskolan och tog sin Master inom avdelningen för stadsplanering och landskap. Hon har även hunnit med en sväng på Alnarp. Under studietiden jobbade hon extra en del åt Köpenhamns kommun.

– Jag har med mig mycket från tiden i Köpenhamn som är roligt. Jag är väldigt glad för den erfarenheten.

Sedan hon flyttade tillbaka till Stockholm har hon jobbat för Stockholms Stad och nu senast på Arkitema.

Varför föll valet på planarkitekt?

-Jag är intresserad av mellanrummen, det rumsliga i staden. Jag vill värna för att de rummen inte blir bortglömda i staden. De första 3 åren på arkitekturskolan i Köpenhamn gjorde vi många studieresor i Sydeuropa. Vi var helt enkelt ute och gick mycket på gatorna. När jag gick genom de sydeuropeiska gränderna fick jag den täta strukturen in i kroppen. Jag tror att det är tack vara de där första åren som jag hamnade på den här banan.

Hur hittade du till ETTELVA?

Jag känner Helena Hultgren sedan tidigare och uppskattar att jobba med henne. Jag kände till ETTELVA redan innan jag flyttade till Stockholm. Jag tycker det är väldigt positivt att ha flera kompetenser på samma ställe. Det intresserar mig, att blanda kompetenser. Och så gillar jag den fina lokalen!

Ditt första intryck av ETTELVA?

Ljust och vänligt! Skön stämning.

 

Kul att ha dig här Hedda!