Ny medarbetare: India Wajda

Medarbetarintervjuer77

Varmt välkommen India Wajda som stärker upp kontoret med mer planeringskompetens!

India har jobbat som planarkitekt i drygt 6 år och kommer senast från Tyresö kommun. Innan dess jobbade hon på västkusten, både kommunalt och som konsult. Hon har en examen i byggd miljö från utbildningen Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering från Malmö Universitet.

Vad tycker du är roligast med att vara planarkitekt?

– Det är en yrkesroll där man får möjlighet att påverka olika livsmiljöer – så väl urbana som icke-urbana. Det är intressant att hantera skilda intressen så att det skapas en miljö som är bra för alla; både för människor, djur och natur. Arbetsuppgifterna är också väldigt varierande. Vi skriver och ritar en del, tolkar lagstiftningar och utredningar. Det är även ett socialt jobb där stor vikt ligger vid att kommunicera och presentera både i skrift och muntligen för politiker, medborgare och kollegor. Jag lär mig verkligen något nytt i alla projekt, vilket gör att det här jobbet är så intressant!

Vad lockade dig till ETTELVA?

– Ju längre jag arbetat desto mer intresserad har jag blivit av stadsmiljöer som är hållbara över tid och det är något som ligger i linje med det jag uppfattar att ETTELVA har en stor kunskap inom. Här finns ett tydligt fokus på hållbarhet, exempelvis arbete med återbruk inom stadsbyggnadsprocessen, vilket är ett område fyllt av väldigt viktiga frågeställningar. ETTELVA känns måna om framtiden, alltså att det vi gör här ska vara hållbart för lång tid framöver, vilket också bidrog till att jag sökte mig till företaget.

Vad hoppas du få jobba mer med den kommande tiden?

– Jag har jobbat en del med samhällsfastigheter så som LSS-boenden, förskolor och dagverksamheter. Det hoppas jag kunna få fortsätta med för det innehåller så många viktiga avvägningar. En stad behöver variationen, allt från bostäder till utbyggda samhällsfunktioner, för att kunna fungera för människor med olika behov under livets olika skeden. Lite längre fram i tiden är det ju svårare att sia om, men det vore kul att få jobba mer med frågor kring hållbarhet kombinerat med gestaltning och bidra med lösningar där båda perspektiven tas tillvara. Hur kan vi främja solceller i äldre miljöer utan att skada kulturmiljövärden är till exempel en frågeställning jag ska få arbeta med den närmsta tiden – ett arbete jag ser framemot att komma i gång med. Jag ser också framemot att arbeta i en kreativ miljö med erfarna och kunniga kollegor.

Det är jättekul att ha dig här hos oss på ETTELVA – varmt välkommen India!