Nya medarbetare: Sofie Elmesiöö och Pia Lindgren

Medarbetarintervjuer44

Pia Lindgren är en byggnadsingenjör med gedigen erfarenhet från att ha jobbat på ett flertal olika arkitektkontor, stora och små. Sin första anställning fick hon 1988 på FFNS och hon kommer nu senast från Semrén & Månsson arkitektkontor. Pia började tidigt arbeta med Archicad och BIM-frågor, vilket kommit att bli en tydlig del av hennes arbetsliv. Hon har bland annat haft rollen som Cad-ansvarig och har ansvarat för internutbildningen i ämnet.

En av de saker hon framförallt uppskattar med sin nya arbetsplats är att ETTELVA ligger långt fram när det gäller just BIM-projektering.

-På ETTELVA finns ett intresse för BIM-frågor på ledningsnivå vilket känns jätteviktigt för att det ska kunna förankras i hela kontoret och det sätt man jobbar på. Kontorets BIM-ansvarig Lasse Borg och jag var under några år kollegor på en tidigare arbetsplats och jag har influerats mycket av hans arbete.

Under studieåren intresserade hon sig tidigt för byggdelen av ingenjörsyrket och hade en bygglärare som tyckte att hon borde bli arkitekt.

-I och med att jag bytt bana en gång under gymnasietiden kände jag, efter 5 år på gymnasiet inklusive byggpraktik, att det var färdig-pluggat. Jag hade gjort en 6 månader lång byggpraktik, vilket var mycket lärorikt, och ville komma igång och jobba. Därför blev det naturligt att söka mig till arkitektkontor som ingenjör vilket jag under åren har känt var helt rätt.

Pia har arbetat med alla möjliga typer av projekt bl.a. bostäder och handel. Hon uppskattar variationen och att hela tiden ställas inför nya utmaningar, ju mer variation desto bättre.

-Det var en av anledningarna till att jag sökte mig till ETTELVA, att kontoret har en stor bredd i sina projekt. Jag tycker det är fantastiskt roligt att vara med tidigt i projekten. Då kan min kreativitet, kompetens och erfarenhet som ingenjör bidra till att projekten får förankring i verkligheten och att teknik, estetik och arkitektur kommer med från början och slutligen leder till en bra och för kunden riktig och relevant produkt.

Sofie Elmesiöö är uppvuxen i närheten av Västerås. Den största delen av sitt liv har hon levt på landet bland hästar, hundar och katter. Trots det, eller kanske just precis därför, har hon alltid fascinerats av storstäder och stadens arkitektur.

Hon läste byggnadsingenjörsprogrammet med inriktning arkitektur på Mälardalens högskola och flyttade till Stockholm för ett halvår sedan.

– Jag vet inte riktigt varför, men jag har alltid varit nyfiken och velat få en förståelse för hur saker och ting fungerar, säger Sofie. Och så har jag alltid intresserat mig för design. Det kändes som ett naturligt yrkesval för mig att läsa till byggnadsingenjör.

För Sofie var det enkelt att välja inriktning på studierna när det väl var dags.

– För mig var det en självklarhet att inrikta min utbildning på arkitektur, designbiten är ju den roligaste, säger Sofie med ett skratt. Sedan är det ju fantastiskt spännande att få vara med och gestalta framtidens bostäder, och att se en idé växa från skiss till inflyttningsklar byggnad.

Sofie kommer senast från arkitektkontoret XYZ Design och projektering och är sedan början av februari medarbetare i ETTELVA Arkitekters bostadsteam.

– Jag fick nys om ETTELVA Arkitekter via en kollega. Hon talade gott om företaget och jag lockades av den bredd av projekt som ETTELVA har, jag kände att det finns möjlighet att utvecklas här.

ETTELVA Arkitekter är Sofies andra arbetsplats efter examen, hon ser fram emot att lära sig mycket nytt.

– Jag har inga stora tankar på framtiden än, just nu vill jag bara utvecklas och så småningom växa in i en roll med större ansvar, säger Sofie.