Nyfiken på: Byggherredrivna detaljplaner

Medarbetarintervjuer79Projekt / Vår verksamhet230

På ETTELVA har vi ett gäng kompetenta och engagerade planarkitekter som hjälper kommuner, byggbolag, fastighetsutvecklare och privatpersoner med allt som rör planering och stadsbyggande.

De arbetar med visioner för framtida stadsmiljöer lika gärna som med upprättandet av formella detaljplaner. Alla våra planarkitekter har erfarenhet av att arbeta på kommun vilket gör att vi är ett tryggt stöd genom den kommunala planprocessen, från ansökan om planbesked till laga kraft.

Vi tog oss tid att sitta ner med Ilga Lanestedt, planarkitekt för att prata om hur det är att jobba med byggherredrivna detaljplaner.

Vilken är din roll i framtagandet av en detaljplan?

-Med vår bakgrund från både kommun och privat verksamhet har vi en bred kunskap att driva planen framåt. Jag har ofta rollen som projektledare. Jag ser vad som behöver göras, vilka utredningar som behöver utföras och vilka frågor som behöver stötas och blötas. Vare sig vi jobbar åt en kommun eller en fastighetsägare är vår kunskap från båda sidor värdefull.

”Vi hjälper markägare att förverkliga deras vision i enlighet med kommunens ambitioner.”

Vad är det som utmärker sig med arbetet med byggherredrivna detaljplaner?

-Jag upplever att vi blir en länk mellan markägaren och kommunen vilket är roligt. Det är inte självklart att de har en bra förståelse för varandras processer, då kan vi vara en länk som kan förklara exempelvis den politiska processen. Det är en viktig roll att vara medlare och skapa en förståelse för vad bygglov baserar sina beslut på i det längre perspektivet. Just nu har vi flera pågående byggherredrivna planer bland annat i Strängnäs och i Södertälje där min roll blir att hjälpa markägare att förverkliga deras vision i enlighet med kommunens ambitioner.

Vad tycker du är särskilt utvecklande med arbetet med detaljplaner?

-Jag gillar kontakten med allmänheten. Det är en utmaning att förklara så att alla parter förstår. Jag vill driva projekt där alla förstår potentialen med det nya.

I bild: Hedda Nilsson Orviste och Ilga Lanestedt

Här kan ni läsa om några av våra detaljplaneprojekt.