Nyfiken på: Studenter del 3

Medarbetarintervjuer68Omvärld86

“Jag tycker det är viktigt att jobba utifrån kontext och människor vilket var det som ETTELVA skyltade med”

 

Sedan september förra året har Hilda praktiserat på ETTELVA. Hon går arkitektutbildningen på KTH och avslutar sin master nästa år. På ETTELVA har Hilda fått varit med i många projekt i olika storlek och skeden med handledning från främst Henrietta (bostadsarkitekt) men också andra projektspecifika personer.
Nu är vi nyfikna på hur praktiken har gått, vad hon har lärt sig och vad som väntar efter sommaren!

Hilda (Arkitektutbildningen, KTH)

 

Hur kommer det sig att du sökte till ETTELVA?

Jag kollade runt på olika kontor och när jag hittade ETTELVA var det dels er slogan som lockade; “Vi bygger omtanke i en föränderlig värld”. Jag tycker det är viktigt att jobba utifrån kontext och människor vilket var det som ETTELVA skyltade med. Jag tyckte också om att ni arbetar mer undersökande med projekt och kände att detta var ett bra ställe att vara på.

Vad har du fått göra hittills? 

Oj, massor! Jag har fått var med i många projekt, både hoppat in kort, varit med i längre perioder, jobbat närmare deadline och djupare i projekten. Jag har dessutom fått vara med i flera skeden vilket har varit spännande och kul. Min praktik har inte varit begränsad till enbart bostadsarkitektur även om det var där jag fick en plats, jag har till exempel också fått se vad man gör på stadsbyggnad.

Under tiden har jag dessutom gått en färgkurs som jag oväntat nog har haft nytta av. Jag har dels fått vara med och färgsätta några trapphus. Kursen har gett mig förståelse som jag kunde använda i praktiken vilket var roligt!

Vad har du lärt dig?

Mycket! Främst har jag lärt mig att fråga om hjälp och det är på grund av att det har varit så högt i tak. Folk har varit väldigt hjälpsamma och jag har sätt så mycket av processen som man inte får med sig i skolan. 

Vad har varit roligast?

På ett sätt är det att få sitta på ett kontor och ha folk omkring sig även som det varit en “light-version”. Det har varit kul att jobba på detta sätt, kunna fråga frågor och bolla idéer!

Vad ska du göra nu? 

Jag ska fortsätta plugga och läsa klar mitt sista år på KTH. Så nu blir det examensarbete! Jag och en klasskompis har en idé som utgår från en kontext, människor och platser och att försöka kommunicera med människor. En grundidé om att verkligen lära känna en plats och människorna som använder den, men det är verkligen i tidigt skede.

Vart ser du dig själv om 5 år?

I framtiden vill jag verkligen jobba på ett arkitektkontor. Jag tycker om denna skala, på ETTELVA med mer stadsmiljö och det är spännande att jobba där mycket människor rör sig. Förhoppningsvis jobbar jag idébaserat med tidiga skeden. 

 

Tack för detta år Hilda och lycka till med studierna och exjobbet!