Vårt kontor i tidningen RUM

Media18

Vårt fina kontor i Beskowhuset är publicerat i arkitekturmagasinet RUM!

Läs hela numret av RUM (Beskow hittar du på s. 40)