Arkitekturskolan STHLM

Arkitekturskolan STHLM är Sveriges första förberedande utbildning inom arkitektur, inredning och landskap. Kopplingen till ETTELVA finns på flera plan.

Magnus Troedsson, medarbetare på ETTELVA, startade Arkitekturskolan STHLM 1997 och var huvudlärare de första åren. Sedan 2008 drivs utbildningen i Folkuniversitets regi. Målsättningen med utbildningen är att ge deltagarna en grundläggande arkitektonisk och konstnärlig utbildning inför vidare yrkesstudier.

– Jag startade Arkitekturskolan eftersom Sverige i slutet av 90-talet helt saknade förberedande utbildningar inom arkitektur. Det finns i många andra konstnärliga yrken, men då fanns inget för dem med arkitektdrömmar, säger Magnus Troedsson.

Arkitekturskolan STHLM utbildar nästa generations arkitekter och formgivare. Den ettåriga utbildningen ger en bra grund både i ämnet arkitektur samt konstnärligt och kreativt skapande – en förutsättning för att kunna bli en bra arkitekt.

Vi på ETTELVA är aktivt engagerade i Arkitekturskolan STHLM. Tillsammans med skolan genomför vi gemensamma arkitekturprojekt och studiebesök samt gästföreläser och deltar som gästkritiker. Vi delar även ut ett årligt bildstipendium till en student på skolan som har framstående förmåga inom bildframställning. Stipendiet är instiftat för att främja bildkonst inom arkitektur.

 

Läs mer om utbildningen.

Läs aktuella inlägg om Arkitekturskolan STHLM och ETTELVA här.