ETTELVA samarbetar med My Dream Now

My dream now är ett program för samverkan mellan skola och arbetsliv. Genom att engagera frivilliga från arbetsliv och högskola uppmuntras unga att se möjligheter i arbetslivet.

Visionen med programmet är att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar. Verksamheten bedrivs främst i grund- och gymnasieskolor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Nairobi i områden där många unga saknar vuxna förebilder med inspirerande jobb.

ETTELVA engagerar sig i My dream now för att ta ett aktivt samhällsansvar, arbeta för social hållbarhet och göra konkret verksamhet av vår vision ”Vi bygger omtanke i en föränderlig värld”.

Verksamheten startades 2011 ur tanken att många unga växer upp och känner att det inte finns jobb samtidigt som företag har svårt att rekrytera. Medarbetare på företag som samarbetar med My dream now kan arbeta som klasscoacher, erbjuda elever studiebesök på arbetsplatsen och praoplatser. Som klasscoach kan man visa vilka jobb som finns på marknaden och inspirera unga att drömma om en karriär, vad man än har för bakgrund och vilket område man än kommer ifrån. Det tycker vi är att visa omtanke i en föränderlig värld!