Tankar på terrassen

Under rubriken ”Tankar på terrassen” bjuder vi några gånger per år in till samtal på vår mysiga terrass. Ett samtal branschfolk emellan. Premissen är enkel; prata, umgås, äta gott och utbyta tankar och idéer.

Vi vill samlas vi kring ämnen som intresserar oss särskilt mycket och som vi vill diskutera med er. Kom ensam eller ta med en kollega.

Håll utkik i våra kanaler efter nästa tillfälle!

 

#2 Bakåtblickande arkitektur

Denna gång tog vi oss an samtalet kring “bakåtblickande arkitektur”. Vad är det vi kan uppnå genom att återuppliva äldre stilideal och kan vi komma framåt genom att sträva tillbaka?

Medverkande via länk var Nilsson Samuelsson, stadsplanerare på Dresdens stadsplanekontor. Nilsson har många års erfarenhet av diskussion om hur äldre stilideal kan och ska ta plats i dagens bebyggelse och gav sin bild av hur diskussionen ser ut i en tysk kontext. Vad kan vi lära oss genom att titta utanför den svenska arkitekturdebatten?

Efterföljande samtal modererades av ETTELVAs Sara Peny. Sara är planarkitekt med lång erfarenhet av planfrågor i alla skeden och stöter alltmer på dessa frågeställningar i sina projekt. Deltog i samtalet gjorde även Per Dunberg, Plan- och byggchef på Lidingö kommun och Martin Edfelt, Stadsarkitekt på Täby kommun.

 

#1 CBA berättar om Manual för Analys av Bostadskvaliteter

ETTELVA samarbetar med centrum för boendets arkitektur, CBA, som bygger en nationell plattform för kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad. Plattformen syftar till ökad samverkan mellan näringsliv och akademi med gemensam forskning för bostadsutvärderingar och -utveckling.

Vi bjöd in Kaj Granath och Ola Nylander som berättade om CBAs Manual för Analys av Bostadskvaliteter, MAB. MAB är ett beställningsverktyg för en rationell och effektiv beställningsprocess och projektstyrning för flerbostadshus. Med verktyget kan en bättre beställning göras vilket ger ökad kvalitet i bostadsbyggandet och lägre kostnader.