Industri

Vi på ETTELVA har stor erfarenhet av utformning av lagerlokaler och logistikcenter, både nybyggnadsprojekt och omvandling av äldre industriområden.

Utveckling av industriområden kräver specialistkunskaper, och nya funktioner i industriområden ger nya förutsättningar. Vi skapar miljöer som lever dygnet runt där boende och människor som arbetar i områden känner sig säkra både dag och natt. Vi är även kunniga i hantering av föroreningar. Med våra tjänster kan industriområden i successiv omvandling leva vidare med bevarad verksamhet samtidigt som en god blandning av bostäder och industrilokaler skapas.

Tjänster:

Projektering av lagerlokaler
Projektering av logistikcenter
Bevarande av verksamhet i industriområden i utvecklingsfas

Kontaktperson:

Joakim Schiött
Ansvarig Kontor/Industri, Partner, Arkitekt SAR/MSA
076-803 50 68