Almedalen 2019 – summering

Debatt19Hållbarhet45Omvärld73

Nu har sista ETTELVAn lämnat Almedalen. Vädersvängningarna förstärkte nödvändigheten av den ekologiska delen av det hållbarhetsarbete som branschen nu kraftsamlar kring. Omtanken om de äldre, de ensamma i samhället och de nya i landet är exempel på viktiga sociala hållbarhetsfrågor. Medan den ekonomiska delen av hållbarhetsarbetet tex handlar om boendeekonomi och svårigheterna för unga att kunna skaffa en egen bostad. Så trots att vi regnade bort på tisdagen kunde vi torka upp och avsluta vistelsen med solglasögonen på och hopp om att branschen genom innovativa lösningar och samverkan kan sluta upp kring de globala målen.

Det händer massor i branschen och alla vill skapa hållbarhet och livskvalitet för människan. Det känns som att vi börjar tröttna på att vänta. Kanske är det Gretaeffekten som gett oss ännu mer driv i att göra något. Nu. Samtidigt är diskussionerna fortfarande ganska generella och ställer fler frågor än vad de ger svar.

Teman som AI, innovation, cirkularitet och hållbarhet trendade absolut på Almedalen i år. Det lockade deltagare från olika branscher till samma seminarium och diskussioner vilket lyfter och ger energi. De stora frågorna låter sig inte begränsas av vilken bransch vi tillhör och så bör också framtiden bemötas.

Branschspecifikt fick vi många värden (som förvisso sitter i ryggraden för en planerare) bekräftade av statistik och fina studier från kollegor i branschen ex Spacescape och Jernhusens stadslivsindex, WSP:s rapport om ensamhet och hur offentliga miljöer i städer kan locka till vistelse. Det handlade bland annat om bottenvåningars innehåll och inkludering, grönska, delaktighet och utbud.

På frågan hur, är samverkan som vanligt nyckeln, samtidigt som det pyr underliggande att vi som deltar i samverkan även har ett ansvar att bidra till inkludering av perspektiv, hållbar utveckling och livskvalitet. Tillsammans och var och en för sig – världens möjlighet och världens utmaning!

Utrymme för innovation är en förutsättning för en hållbar framtid men mätning behövs fortfarande enligt branschen (om än som nödvändigt ont). Även sociala och mjuka värden mäts  men kan även kompletteras genom etnologiska studier som inte alltid behöver kvantifieras. Här har vi alla ett ansvar att inkludera nya perspektiv och människans bästa som grund.

Nästa år efterfrågar vi ännu fler konkreta affärslösningar för hållbar utveckling, faktiska åtgärder från alla aktörer i värdekedjan och upp till bevis för integrering av den sociala hållbarheten. Nu går vi från ord till handling!

/ Emma Östlund och Johan Roos

Gestaltad livsmiljö för alla – hur blir det verklighet utanför storstäderna?

Lansering av Stadslivsindex med Jernhusen och Spcaescape m.fl.

Hur bryter vi den ofrivilliga ensamheten i städerna? Tidigare ETTELVA kollegan Lina Kumlin, WSP