Bostadsskola – Centrum för boendets arkitektur

Hållbarhet65Omvärld101På ritbordet92Projekt / Vår verksamhet222

Idag har vi haft vårt andra tillfälle av vår Bostadsskola i 3 delar med Kaj Granath och Ola Nylander.

Ola och Kaj, som jobbar inom ”Centrum för boendets arkitektur”, höll en föreläsning om det analysverktyg som de varit med och tagit fram. Verktyget är forskningsbaserat och används för att analysera bostaden, gården och byggnaden utifrån boendekvaliteter. Efter föreläsningen blev det grupparbete för att analysera de projekt vi jobbar med på ritbordet. Mycket lärorikt och intressant med nya infallsvinklar.

Det är Chalmers som står bakom Centrum för boendets arkitektur, CBA, och det är en plattform för kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad. Vi tycker att det är fantastiskt roligt att få utveckla vårt arbetssätt i samverkan med akademin.