Frukostseminarium om fordonsgas och gasfordon

Omvärld67

Den 22 januari höll Bil Sweden och Energigas Sverige ett frukostseminarium om fordonsgas och gasfordon. ETTELVA var där för att lära sig mer om hållbarhet inom automotive-branschen.

Den svenska metanbaserade fordonsgasen har 94 % inblandning av biogas vilket bara ger 10 % av koldioxidutsläppen jämfört med fossila drivmedel. Det ger utsläpp som är helt jämförbara med elbilar om man tar hänsyn till hur elektriciteten produceras.

Fredrik Svensson från Energigas Sverige redovisade den snabba takt med vilken utbyggnaden av tankställen för fordonsgas i Sverige framskrider. Bara denna vecka kommer 19 nya tankställen att invigas.

Från Trafikutskotten medverkade Emma Beringer och Helena Antoni och gav inblick i vilka aktiviteter och diskussioner som präglar det politiska klimatet i trafikfrågorna. Biogasproduktionen i Sverige framhölls som föredömlig, men man betonade vikten av konsumentkrav för att få de större distributörerna att använda mer biogas i sina tunga fordon. Intressant var att man framför allt såg stora miljövinster med flytande naturgas som drivmedel för fartygstransporter.

Från tillverkarsidan medverkade representanter från både Seat och Volkswagen-gruppen, och man var överens om att gasbilar kommer att växa framöver parallellt med elektifieringstrenden.

En givande dag tyckte våra representanter från ETTELVA som fanns på plats för seminariet.