Norrköping – bländande skönhet

Omvärld95Studieresor & Studiebesök18

I Industrilandskapets kulturmiljöer där Motala ström forsar fram under gatorna infogas nya delar och skapar ett tätt och förhållandevis lågt byggnadsmönster. ETTELVA stadsbyggnad kilar runt i en soldränkt stadsblandning av nytt och gammalt, i gränder och parker och blir inspirerade av Norrköping.

Vi får en timmes dragning av pågående och planerade projekt och en inblick i kommunens stadsbyggnadsprocess av stadsarkitekt Karin Milles. En timme går snabbt och vi lämnar Karin med tillräckligt med tankar för att fylla resten av dagen med diskussioner. Vi tar med oss budskapet att kasta bort rädslan och ta strid för långsiktig hållbarhet, mot kortsiktiga ekonomiska lösningar. Vad har vi långa demokratiska planprocesser till, varför gör vi planhandlingar och kvalitetsprogram och vad bekostar vi dyra utredningar för om det genomarbetade resultatet inte används?

Det promenadvänliga Norrköping styr oss vidare på guidad tur. Under ganska lång tid har förvandlingen av Norrköping, från industristad till kunskapsstad, pågått. Här finns fortfarande central obebyggd mark, parkeringsplatser och industritomter med enorm potential. Linköpings universitet finns sedan många år etablerat i staden och attraherar studenter, forskare och näringsliv. Martin Heidesjö guidar oss genom centrum och berättar om lyckade om mindre lyckade bygglov och detaljplaner, om byggherrar med mycket pengar och om ett näringsliv som haft vana att få sätta prägel på staden.

Vi är överens om att Norrköpings kommun har en exklusiv uppgift att förvalta det historiska industriarvet och det vackra avtryck som industrin satt i den fysiska miljön. Och att förvaltningen lyckas bäst när de varmgula kulörerna, det slitna teglet och de nötta gatstenarna kompletteras med moderna inslag i en lägre skala. Kompletteringar som inte konkurrerar utan som i kontrast till det historiska lyfter sin omgivning. Utöver industrilandskapet har Norrköping en tät, klassisk kvartersstad omgiven av alléer där spårvagnarna knyter stadsdelarna samman, på många sätt en dröm för oss stadslivsromantiker och urbanister.

Från kanten av Motala ström sneglar vi mot den inre hamnen, det som varit porten mot Östersjön. Ännu liknar den inget annat är en hårdgjord kaj där fraktbåtar kunnat lasta om till järnväg. Inre hamnen är kommunens nästa stora omvandlingsprojekt som ska inrymma bostäder, arbetsplatser och besöksmål i form av badplats och småbåtshamn. Stadsrummen kommer präglas av aktiviteter och nya kanaler kommer att sträcka sig in i området för en ökad vattenkontakt. Ambitionen är hög och vi ser fram emot att komma tillbaka när kvarteren tagit form och stadslivet spridit sig över strömmen.

Tack Norrköping för en vacker sommardag/ hälsningar ETTELVAs Stadsbyggnadsteam