Nyfiken på: Studenter del 1

Medarbetarintervjuer79Omvärld106

“ETTELVA har hjälpt mig genom att se på projektet med andra ögon vilket har fått mig att reflektera kring arbetet och ställningstaganden”

Sedan årsskiftet har ETTELVA haft studenter som skrivit sina examensarbeten på kontoret, med handledning från några av våra medarbetare. Bisrat och Elias har varit på plats sedan februari och Klara och Isabella har just påbörjat sitt samarbete med oss. Vi är nu nyfikna på studenternas arbeten samt hur handledning och hur det gemensamma arbetet faktiskt går till och har därför pratat med dem om processen.

Vad gör studenterna för examensarbeten, vad får de ut av oss på ETTELVA och vad tar handledarna med sig från samarbetet?

Bisrat (Arkitektutbildningen, KTH)

Vad gör du för examensarbete?
– Jag tar fram ett alternativ till ett redan färdigt planförslag i Bagarmossen. I dagsläget fungerar det som en barriär mellan västra och östra delen. Jag vill därför ta fram en ny plan som behandlar någon typ av gemensam aktivitet i samband med bostäderna. Varför inte bryta loss barriären och sen skapa en väg som går mellan väst och öst och bebygga längs med den samtidigt som man tar tillvara på de värden som redan finns på platsen.

Varför har du valt detta projekt?
– För att jag känner att jag får en realistisk utgångspunkt i arbetet och att jag kan jobba utifrån en redan pågående diskussion. Genom denna får jag möjlighet att dra slutsatser och arbeta fram ett nytt perspektiv i frågan.

Vad tycker du är mest intressant med arbetet?
– Jag har kollat på hur bottenvåningarna utnyttjats över tid. Hur utemiljön ser ut är mer fixerad, gemensamhetsutrymmen utomhus har inte behandlats på samma sätt som de inomhus. Det är därför intressant att undersöka hur omfattande man har diskuterat bottenvåningen.

Varför sökte du dig till ETTELVA för handledning?
– Jag gillar att det finns en sådan stor variation mellan stadsutveckling, arkitekter, olika skalor, olika typer av expertiser och ett stort intresse för hållbarhet.

På vilket sätt har ETTELVA varit ett stöd för dig i ditt examensarbete?
– ETTELVA har hjälpt mig genom att se på projektet med andra ögon vilket fått mig att reflektera kring arbetet och ställningstaganden. Jag har också fått hjälp i processen, tips på hur jag ska få fram material och organisera mig. Exempelvis har Daniel (Planarkitekt FPR/MSA, handledare till Bisrat) bidragit mycket med genom att berätta om sina erfarenheter kring hur han brukar jobba och tänka.

Vad kommer härnäst, vad ska du hitta på?
– Jag är förhoppningsvis klar med min arkitektutbildning på KTH i maj. Därefter vet jag inte vad jag ska göra, vi får se!

Elias (Byggprojektör inriktning BIM, EC-utbildning)

Vad gör du för examensarbete?
– Tillsammans med mina två klasskompisar, Martin och Jasmine, ska jag göra en parametrisk och generativ design. Vi jämför två programvaror mot varandra, Grasshopper och Dynamo.

Varför har du valt detta projekt?
– Vi valde att skriva ett examensarbete om de två program som idag används i branschen eftersom användningen av AI ökar. Målsättningen är att vi ska se vilket program som passar bäst att använda beroende på ett kontors arbetssätt genom att sammanfatta styrkor och svagheter samt ställa dem mot varandra.

Vad tycker du är mest intressant med arbetet?
– Applikationen som vi gör är en kod som genererar till exempel planlösningar och solstudier utifrån utvalda parametrar, exempelvis en byggnadsvolym. Med Grasshopper, som ETTELVA använder, finns ett direktprogram mot Archicad. Det som görs i det ena programmet kan man synka med det andra. Användningen är väldigt obegränsad vilket gör det intressant.

– Det är däremot inte ett verktyg som kommer ersätta någon/något men som kommer att effektivisera och öppna upp för mer kreativa lösningar.

Varför sökte du dig till ETTELVA för handledning?
– Jag fick praktik här och då var exjobbet redan i rullning. ETTELVA tyckte att det var spännande och erbjöd mig att göra det på plats eftersom Grasshopper är något som ETTELVA vill arbeta mer med i framtiden.

Vad kommer du att ta med dig från exjobbet?
– Jag kommer dels att ta med mig mycket kunskap om programmering och om programvaran men också förståelsen för de svårigheter som finns med att planera ett långsiktigt projekt med andra parter. Kommunikation är A och O, blir det fel så måste man vara ödmjuk.

Du har fått anställning hos oss, hur känns det? Vad kommer du att jobba med?
– Det känns jättekul! Jag kommer att ta tillvara på de kunskaper som jag samlat på mig under examensarbetet och förhoppningsvis har jag med mig koder som vi på ETTELVA kan använda. Grasshopper är ett framtidsverktyg som vi bör lägga tid på.

 

Och nu till Daniel, vad tar han med sig från samarbetet?

Daniel, Planarkitekt FPR/MSA – handledare till Bisrat:

Hur kom du i kontakt med Bisrat?
– Jag kom i kontakt med Bisrat genom Louise (kontorschef på ETTELVA).

Hur har samarbetet fungerat?
– Jag tycker att samarbetet har fungerat bra! Vi har setts en till två gånger i veckan. Bisrats idé och syfte med projektet har utvecklats under arbetets gång och det har varit roligt att hänga med på resan. Det är ett spännande ämne i ett intressant område och jag har lärt mig mycket av att följa arbetet: dels av själva arbetet i sig men också genom att handleda och se processen “utifrån”.

Har du fått ut något av att vara handledare? Blivit inspirerad eller fått nya perspektiv?
– Ja, det har jag! Jag känner igen mycket av utmaningarna och känslorna från när jag själv skrev mitt examensarbete. När man arbetar intensivt med något så länge, själv dessutom, är det lätt att fokusera på och ifrågasätta detaljer i arbetet. Där har jag insett att jag som handledare, med distans till arbetet, lättare kan se helheten och motivera och “knuffa på”. Bisrats projekt är bra och spännande, så utöver att ibland komma med stadsbyggnadstips så har arbetet i huvudsak handlat om att bolla idéer och motivera Bisrat att fortsätta utveckla sina idéer (för dom är bra!). För egen del har det varit väldigt lärorikt att se arbetsprocessen utifrån och jag har insett att mycket av det jag försöker förmedla är lika mycket till mig själv.

Vad kommer du ta med dig från handledningen och projektet?
– Att det är väldigt lärorikt för en själv att handleda. Jag har själv fått många insikter när jag inte bara behöver tänka för mig själv, utan faktiskt tvingas formulera med ord och fullständiga meningar vad jag faktiskt försöker förmedla. I framtiden vill jag själv bli bättre på att bolla och slänga ur mig idéer – dels för responsens skull, men också för att jag själv tvingas konkretisera idéerna och får höra hur de låter!

 

Tack till Bisrat och Elias och lycka till med framtida projekt!