Seminarium om byggande i trä

Hållbarhet45Omvärld67

Lärorikt seminarium om träbyggnad

Nyligen anordnade Svenskt Trä ett heldagsseminarium för byggande i trä. På plats fanns ett gäng från ETTELVA för att delta i evenemanget. Syftet med dagen var kunskapsspridning och att inspirera kring hur man kan bygga smart med trä samt dela med sig av praktisk information om hantering av fukt, brand och ljud i träbyggnader. Målet var även att ge deltagarna en framtidsspaning kring träbyggande. Under dagen fick deltagarna ta del av inspirerande föreläsningar om varför vi ska bygga mer i trä och hur byggande i trä påverkar aspekter som tid, kostnad, klimat och kvalitet i byggprocessen.

– Ett givande, lärorikt och väldigt trevligt seminarium om konsten att bygga i trä – något vi på ETTELVA ser fram emot att arbeta mer med summerar Sara Lundström, en av deltagarna vid evenemanget som arbetar hos oss på ETTELVA.

Stort tack till Svenskt Trä för en intressant och givande dag!