Sommarvandring i Botkyrka

Omvärld106Studieresor & Studiebesök20

Innan semestern smet ETTELVAs stadsbyggnadsteam iväg på en stadsvandring från Fittja till Alby där vi fick en härlig promenad i fint sommarväder. Vi kan ju inte utlova sol och behagliga temperatur men rekommenderar gärna denna tur för de som vill lära känna dessa delar av Stockholms södra förorter lite bättre.

Ta röda linjen till Fittja och gå via Albysjöns strand till Alby. Turen är några få kilometer och beroende på hur fort man går och hur länge man vill stanna och titta på det man passerar kan den klaras av på en till ett par timmar.

Promenaden: 1) Fittjahöjden 2) Fittjas pop-up torg 3) Regnbågsparken 4) Mångkulturellt centrum 5) Fittjaterrassen 6) Fittja äng 7) Alby gård 8) Subtopia 9) Tingstorget

Miljöerna man passerar är varierande både i ålder, uttryck och hur de kommit till. Från 1800-tals och sekelskiftsbyggnaderna på Fittja gård och Alby gård, med Gula Villan och dess trädgårdsverksamhet till miljonprogrammets Fittja som planerats ”färdigt” från början. Sen vidare förbi Subtopia-området med sin blandade industribebyggelse som nu utvecklats till ett kluster för kreativa verksamheter. Turen passerar också nyare arkitektur som Tingstorget med sina färgglada punkthus som klättrar upp för berget i Alby och Fittjaterrassens radhus nere vid Fittja äng.

Regnbågsparken Fittja. Byggaktör: Botkyrkabyggen

På vår promenad hade vi turen att träffa på anställda på Botkyrkabyggen som var på plats för att förbereda inför ett event i Fittja. De kunde ge oss en levande beskrivning av Regnbågsparken och hur den kommit till.

Regnbågsparken ligger på ett parkeringsdäck som ägs av det allmännyttiga bostadsbolaget Botkyrkabyggen. Ytan var tidigare en del av parkeringen och var utpekad som en otrygg plats. Tillsammans med boende i stadsdelen har Botkyrkabyggen skapat ett torg med plats för både lek och lugnare samvaro. Namnet har platsen fått genom en omröstning. Mitt på torget står den så kallade Konstkuben; en betongkub tillhörande parkeringsanläggningen som prytts av målningar som konstnären Sadia Hussein gjort med olika grupper från närområdet (10-åringar, mammor, pensionärer och systrar).

Vandringen slutar i Tingstorgets nya bebyggelse där den upprepade användningen av samma byggnadsform lyckats skapa en väl sammanhållen miljö med en egen prägel precis vid tunnelbaneuppgången. Under 45 år låg den här tunnelbaneuppgången lite avsides – ganska långt från bebyggelsen, men nu har den äntligen fått bli en naturlig mötespunkt komplett med torg och nya byggnader. Vi tar med oss inspiration från Tingstorgets väl utförda stadsrum och konsekventa gestaltning hem till ritbordet och våra pågående uppdrag.

Tingstorget, Alby, med entrén till tunnelbaneentrén i fonden. Byggaktör: Titania, Arkitekt: Arkitema

Pausa vid:

  • Ta en fika (eller lunch som vi gjorde) på Mångkulturellt centrum och sätt dig på baksidans uteservering och titta ut över den nya dagvattenparken i Fittja äng. Under sommaren kan man också fika hos Boodla i Gula Villan.

Titta lite extra efter:

  • 60- och 70-talets storskaliga skivhus präglades ofta av en rationalitet som bland annat innebar att alla våningar hade samma typer av lägenheter (vare sig de hade markkontakt eller låg högt upp med utsikt). På stadsvandringen kan man se exempel på hur man försöker bryta detta och differentiera bostadskvaliteterna utifrån läge. Vissa av Botkyrkabyggens bottenvåningar i Fittja har fått utgång till en egen trädgård inom deras initiativ Trädgårdsbo och på Albyberget har man kompletterat husen med utkragande boxar på taket som gett lägenheterna högst upp en takterrass och extra rum på en nyskapad våning.