Studiebesök Aquaponic

Hållbarhet67Omvärld106Studieresor & Studiebesök20

Vad kan vi arkitekter föreslå i projekten för att hushålla med resurser i samhällena vi planerar? Ett alternativ kan vara Aquaponic, en självförsörjande metod där man på ett energieffektivt sätt kan lösa dagvattenproblem samtidigt som man odlar växter och djur i ett slutet system.

Aquaponic 2

Björn Oliviusson, pappa till Daniel Oliviusson på ETTELVA, är doktorand på KTH.  Tidigare arbetade Björn som vattenstrateg i Haninge kommun och sedan 2012 driver han en Aquaponicanläggning vid Berga Naturbruksgymnasium i Haninge som sitt doktorandprojekt och har startat Svenska Aquaponik. Ett stort gäng på ETTELVA, alla intresserade av experimentella lösningar på hållbarhetsfrågor, guidades runt i växthuset för att lära sig med om hur Aquaponic kan användas i våra städer för att skapa ett mer hållbart samhälle.

Förtätningen av staden, med ökade hårdytor och mindre utrymmen för hantering av dagvatten, leder till problem där även små regn kan leda till översvämningar. Gröna tak ses ofta som lösningen, men under kalla vintermånader är taken frusna och förmågan att ta upp dagvatten minskar. Andra åtgärder är oftast kostnadskrävande. Björn Oliviusson förespråkar istället Aquaponic. Genom att samla upp regnvatten för att kombinationsodla djur och växter löser man problemet och får dessutom får mervärden i form av mat. Metoden ger inte heller några utsläpp.

Aquaponic 1

Aquaponicsystemet består av en fisktank och biobäddar. Fiskar (i detta fall afrikanska fiskar av sorten tilapia) samt växter och bakterier bildar ett självförsörjande näringssystem. Regnvatten pumpas in i fisktanken, fiskarna avger exkrementer som spolas ut i växtbäddarna, avföringen bryts ner och omvandlas från ammonium till nitrit och nitrat av bakterier i växtbäddarna, växterna tar upp nitrat som näring och vattnet återgår till fiskarna. Det enda som tillsätts systemet är foder till fiskarna. Under de 42 månader som projektet pågått har inget vatten alls bytts ut, endast avdunstning har kompenserats. Ett Aquaponicsystem använder 1-2 procent av vattenmängden som normala odlingar förbrukar. Det gör Aquaponic till ett fördelaktigt odlingssätt i varma och torra delar av världen.

Aquaponic 4

Systemet är stabilt men känsligt för påverkan. Växterna får ej besprutas då medel mot ohyra är giftigt för fiskarna. Och om fiskarna blir sjuka kan man inte behandla med antibiotika, då dör bakterierna. Däremot kan man tillsätta nyttoinsekter, nyckelpigor till exempel, som håller rent från ohyra.

Aquaponicanläggningen i Haninge är ett av två mer ambitiösa Aquaponicprojekt i Sverige, den andra finns i Härnösand. Båda anläggningarna i Sverige drivs i liten skala, men i USA, främst i New York och Chicago, finns anläggningar på 10 000 kvm.

Aquaponic 7

Växthus som inhyser Aquaponicanläggningar placeras med fördel på parkeringsplatser eller tak då grunden redan är varm. Byggnaden i Haninge är utförd i trä med polykarbonat på 16 mm som fasad. Kupolen är enbart hoplimmad och skruvad och står på en isolerad grund med 10 cm frigolit. En fläkt hämtar, via en slang, varmluft från kupolens tak och leder ner denna i dräneringsslangar nergrävda under växthuset. Detta ger stor värmeinlagring och förhindrar isbildning längst växthusets kanter. Kupolens klara fördel är att den saknar köldbryggor, men inomhusklimatet blir för varmt på sommaren. En temperatur på minst 12-14 grader håller igång systemet, men anläggningen i Haninge ligger runt 16 på grund av vissa av växternas optimala klimat. Huset kan absorbera i princip allt regnvatten som faller på takytan. Regnvattnet samlas upp i tankar och tillförs systemet för att kompensera för avdunstning från bladen. Energiförbrukningen ligger på 30 000 kwh, varav 10 000 kWh går till elförbrukning och 20 000 kWh uppvärmning.

I växthuset odlar Björn Oliviusson tropikväxter såsom kakao, bananer, kaffe, papaya, guava, vanilj och passionsfrukt. Han gör även experiment med tomat och avokado. I andra anläggningar har man tidigare forskat mest på sallad och örter som anses mest effektivt för odling med Aquaponicmetoder, men Björn Oliviussons forskning indikerar att det kan vara mer energieffektivt att odla bananer än tomater i Sverige med hjälp av Aquaponic. Målet är att sälja skörden till leverantörer och en liten försäljning har gjorts till Paradiset, men ännu är anläggningen inte tillräckligt omfattande för att garantera leverans.

Aquaponic 3

Vi på ETTELVA tackar för en mycket inspirerande eftermiddag och ser fram emot att följa utvecklingen av Aquaponic!

 

Läs mer om Aquaponic här.