Uppdatering från barncentret i Tanzania

Hållbarhet65Omvärld101

ETTELVA/MER stödjer Econef, en organisation som bygger ett barncenter för föräldralösa barn i Tanzania.

Det nya barncentret är ritat av Econef med stöd från Arkitekter utan gränser och kommer att tillhandahålla 30 sovplatser och skola för 100 barn.

Regnperioden i Tanzania är nu över och Econef har ett nytt gäng volontärer på plats. Två landskapsarkitekter har varit i Tanzania under juni för att planera gårdar, odlingar och färdigställa arbeten med grå- och svartvattensystem som ska samverka med odlingarna. Under sommaren kommer Econef fokusera på att färdigställa dragningar för vatten till alla tappställen. Systemen för insamling av regnvatten blev klara innan regnperioden startade så nu finns ordentligt med vatten i de underjordiska tankarna som är placerade under gårdarna. Parallellt med byggarbetet i Tanzania jobbar Econef med fundraising här i Sverige.