Utvecklande möten med skolungdomar

Hållbarhet66Omvärld104Projekt / Vår verksamhet230

Genom vårt samarbete med My Dream Now får jag möjligheten att träffa elever från olika skolor runt om i Stockholm för att prata om mål, drömmar och vägar till jobb. En uppgift jag tar mig an med stor ödmjukhet. Jag visste inte vad jag ville bli när jag var 16 år, ännu mindre under högstadiet. Vuxenlivet kändes långt borta och att fundera på vad jag skulle göra varje dag resten av mitt liv var en svindlande tanke. Men jag visste att möjligheterna var många, något jag vill förmedla till de ungdomar jag träffar.

ETTELVA engagerar sig sedan flera år tillbaka i My Dream Now, ett program för samverkan mellan skola och arbetsliv. Genom att engagera frivilliga från arbetsliv och högskola uppmuntras unga att se möjligheter i arbetslivet. Visionen är att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar.

Varje termin tar vi emot en klass från högstadiet eller gymnasiet för ett besök på vårt kontor på Södermalm. Denna höst tog vi emot en årskurs 8 från Fittjaskolan. Vi berättade hur en arbetsdag ser ut och hur vi gick till väga för att bli arkitekter och landskapsarkitekter. Efter en blyg start kom flera bra frågor från eleverna. Besök från klasserna är ett värdefullt tillfälle att få chansen att formulera både för sig själv och dessa ungdomar varför jag valt det yrke jag har och vad som är roligt, svårt, tråkigt och utmanande med det arbete jag utför.

Vi lät även eleverna få testa på att vara landskapsarkitekter genom att låta dem rita bostadsgårdar på ett av våra pågående projekt. Det resulterade i visioner om bostadsgårdar med mycket umgängesytor, fotbollsplaner, fontäner och blommor. Ett stort fokus låg på plats för rörelse och aktivitet.

Samma vecka var jag även på plats på Klara Östra Gymnasium för att prata med en gymnasieklass om drömmar och mål. Vi tillverkade moodboards och pratade om resor, studier, jobb och pengar. Viktiga samtal om att våga känna efter vad just du gillar att göra och att inte vara rädd om du inte har ett tydligt svar.

Vid pennan, Sara Eklund, ETTELVA