Viktiga steg för klimatet

Debatt19Hållbarhet45Omvärld73

Vilken vecka det var förra veckan!

Ett tydligt upprop för klimat och biologisk mångfald av arkitektkåren genom Architects Declare. Och storstrejk för klimatet. Det är nu vi accelererar omtanken för världen och människan.

Som del i att göra verkstad av våra åtaganden var vi på referensgruppsmöte för arbetet med byggsektorns färdplan för en fossilfri och klimatneutral framtid. På mötet fokuserade vi på mätning och uppföljning inom flera hållbarhetsområden. Ett arbete som leds av Sveriges byggindustrier och där ETTELVA deltar i referensgruppen. Det kan låta tråkigt men tills vi ställt om hela byggsektorn till en hållbar och cirkulär bransch behöver vi mäta vår påverkan och våra framsteg. I enlighet med  upprop, klimatmål och de globala målen för hållbar utveckling.

Vi delade även med oss av erfarenheter från våra utvecklingsprojekt omtankesindex och cirkularitetsindex på frukostseminarium hos vårt systerbolag MER. Omtankesindex är för oss ett sätt att bedöma och följa upp hållbarheten i våra uppdrag och leveranser. Vi har inlett med att ta fram hållbarhetsbedömning i tidiga stadsbyggnads- och skisskeden men är just nu inne i en intensiv fas av konkretisering av Omtankesindex på byggnads- och kvartersnivå. Ett verktyg under framtagande men där vi ändå delar med oss av erfarenheter hittills och på så sätt får möjlighet att utveckla och förbättra det.

Genom utvecklingsprojektet Cirkularitetsindex som vi driver tillsammans med Riksbyggen, Bengt Dahlgren och Lokalförvaltningen i Göteborg höjer vi vår egen kunskap om cirkulära byggmaterial och metoder. Vi diskuterar just nu intensivt hur och om vi kan vikta olika cirkulära material och principer. Hur viktar vi exempelvis återbrukade, återvunna och biobaserade material och material som kan demonteras och återbrukas i en framtid? Och vilka lösningar ger störst klimatnytta? Frågor som livligt diskuterar vidare inom projektet men även i ett nytt projekt drivet av IVL och finansierat av Formas inom Smart Built Environments 7:e utlysning. Där ingår vi i ett arbetspaketet för Digitaliserade miljö- och klimatkrav i hela upphandlingskedjan, inom  ett delpaket som tittar på möjligheten att digitalt beräkna och verifiera återbruk och cirkulära materialflödens klimatnytta. Ett viktigt steg om vi ska komma närmare klimatneutralitet och göra smarta cirkulära val!

Emma Östlund, hållbarhetschef på ETTELVA