Dansa upp för berget

Hållbarhet56På ritbordet62Projekt / Vår verksamhet166

Vi är glada att fått gå vidare till steg två med vårt tävlingsbidrag “Dansa upp för berget” som vi tagit fram tillsammans med Stena fastigheter i Stockholm stads markanvisningstävling för Husby. Förslaget är lockande, länkande och lekande, för att uppmuntra till rörelseglädje och aktivitet. Ett pärlband av platser rör sig upp för berget och som kopplar ihop befintligt och nytt. Syftet är att stärka hälsa och socialt välbefinnande samt bidra med en arkitektur som kopplar samman och skapar trygghet på fler olika plan. Strukturen vill locka till upptäcktsfärd, på jakt efter nya favoritplatser, en ny bästa kompis eller bara genaste vägen till tunnelbanan.

 

I uppdraget har ETTELVAS arkitekter, landskapsarkitekter och planarkitekter haft ett tätt samarbete för att få byggnaderna, landskapet och stadsstrukturen att gå i takt och dansa upp för berget.

 

Även om vi inte gick vidare ytterligare ett steg så vill vi gratulera de kontor som gått vidare till fortsatt utreda platsen. Tack Stena för gott samarbete!