Detaljplan för ny förskola i Östertälje

På ritbordet62

ETTELVA arbetar med planhandlingar åt Södertälje kommun för en ny förskola i Östertälje. Förskolan planeras för 280 barn med en stor förskolegård om 40 kvm/barn. Under detaljplaneprocessen utreds hur ny förskola kan anpassas till Igelsta gård och den befintliga kulturmiljön. Detaljplanen har varit på samråd innan sommaren och nu tas granskningshandlingar fram.

Bild: Tengbom