En levande stadsdel för barn, båtar och badgäster

På ritbordet92Projekt / Vår verksamhet222

ETTELVAs Stadsbyggnadsteam tar tillsammans med Roslagens Pärla AB och Norrtälje kommun fram en detaljplan för tre kvarter i Norrtälje hamn

Norrtälje Hamn är en naturlig förlängning av Norrtäljes idylliska stadskärna. Hamnen är porten till skärgården med stort utrymme för lek, bad och rekreation. I den hållbara stadsdelen finns en mångfald av människor och verksamheter sida vid sida. Här trivs både stora och små, boende och besökare.

Detaljplanen är en del av projektet Norrtälje Hamn där tidigare hamn- och industriområde successivt utvecklas till en ny stadsdel med bostäder, verksamheter och mötesplatser som torg, parker och många andra funktioner. Planprocessen ska ske genom ett exploatörsdrivet planprocess-förfarande.

Det är ett spännande projekt där nära samarbete sker mellan konsulter, byggaktörer och Norrtälje kommun.