ETTELVA ritar förskola i Hallstavik

På ritbordet40Projekt / Vår verksamhet129

ETTELVA har fått uppdraget för nybyggnation av Hallsta förskola i Hallstavik tillsammans med Credentia.

Förskolan ska rymma 120 barn och 30 anställda i sex avdelningar samt tillagningskök. Totalt är projektet 1200 kvadratmeter BTA och byggnaden kommer att uppfylla Miljöbyggnad enligt uppställda kravnivåer.

Befintliga byggnader på tomten ska rivas och funktioner som angöringsparkering och förrådsbyggnader för verksamheten planeras. Utemiljön görs attraktiv med lekutrustning och belysning som är anpassad för tillgänglig verksamhet året runt.

Vi ser fram emot att arbeta vidare med projektet!