Förskoleskiss i befintlig 1940-talsbyggnad

Ombyggnad & Återbruk7På ritbordet98Projekt / Vår verksamhet232

Nytt ombyggnadsprojekt på ritbordet

Tillsammans med Ikano gör vi utredningar i planskede för möjligheten att inrymma förskola i en K-märkt byggnad från 40-talet. Ett spännande projekt i en värdefull kulturmiljö där vi inom kontoret samarbetar i ett team av arkitekt och KUL-certifierad. Projektet är del i en pågående detaljplan där vi hjälper kunden med inplaceringsskisser som underlag till dialog med kommunen.