Koll på detaljplanering: Kvarteret Hästen

På ritbordet92Projekt / Vår verksamhet222

ETTELVA har i uppdrag att i samarbete med staden ta fram en ny detaljplan för fastigheten Hästen 19 där varuhuset NK ligger. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad för restaurangverksamhet på varuhusets takterrass.

NKs befintliga byggnader har ritats av flera namnkunniga arkitekter under 1900-talet. Det var Ferdinand Boberg som ritade ursprungshuset med den karaktäristiska fasaden mot Hamngatan. En fasad som i stort är sig lik än i dag; till och med NK-loggan har varit med sedan uppförandet. Varuhuset har senare byggts om och till efter ritningar av både Hans Asplund (som också ritade den roterande NK-klockan på taket) och Bengt Lindroos. Nu är det alltså dags igen – och för att möjliggöra detta krävs en ny detaljplan. Ilga Lanestedt på ETTELVA kommer att jobba med planuppdraget.

Vad är det som är utmanande med just den här detaljplanen Ilga?
– När man nu återigen bygger till NK är det viktigt att det görs som ett samtida tillskott med arkitektonisk verkshöjd. Samtidigt är vi mitt inne i city och den befintliga bygganden är välutformad och välbevarad och tillbyggnaden får inte påverka dessa värden. Den ska träda tillbaka och inte påverka stadsbilden annat än på nära håll – när man är uppe på taket. Hur gör man en skinande pärla som inte syns? Det är det vi och stadsbyggnadskontoret jobbar med, tillsammans med arkitekt och byggaktör, just nu.

Planförslaget är ett viktigt bidrag för att uppfylla de mål som finns för att tillskapa ytterligare publika platser i city. Genom god utformning samt skydd och bevarande av befintlig arkitektur har projektet potential att stärka den offentliga miljön. Påbyggnaden ska göras i ett läge som innebär en liten påverkan på stadsbilden – den ska ges en lämplig skala, placering och gestaltning i förhållande till omgivande stadsrum och byggnadens kulturvärde.