Linbana möjliggör exploatering av nya områden

Debatt25På ritbordet97

Mitt i Stockholm finns svårtillgängliga platser med hög potentiell besöksfrekvens men otillräcklig trafikförsörjning. ETTELVA Arkitekter föreslår nu en linbana från Slussen för att öka tillgängligheten utan att ytterligare belasta gatunätet.

Området kring Slussen och Nacka genomgår stora trafikförändringar. Nya Slussen växer fram samtidigt som tunnelbanan till Nacka och nya broar byggs. Men trots stora insatser i trafikplaneringen finns fortfarande blinda fläckar på kartan. ETTELVA Arkitekter vill därför se en resurssnål och effektiv linbana mellan Slussen och Kvarnholmen.

Genom att addera en linbana längs med kajen skapas nya kopplingar i staden i områden som idag är topografiskt svåråtkomliga.
– Linbanan skulle avlasta busstrafik och flöden vid Slussen men också skapa ett sammanhang till Kvarnholmen som blir en naturlig förlängning av innerstaden. Svårtillgängliga områden som Katarina – Färjetrafiken – Fåfängan – Masthamnen – Saltsjökvarn – Finnboda – Kvarnholmen skulle kopplas naturligt till befintliga trafikslag och möjligheten att exploatera dessa områden skulle öka markant. Man kan också tänka sig en förgrening för sammankoppling med Sickla, säger Mats Marnell, ansvarig för Kreativ utveckling och Publikt på ETTELVA.

Linbanor är resurssnåla, priseffektiva och har hög kapacitet. Uppskattningsvis skulle restiden mellan Slussen och Kvarnholmen bli 10 minuter. Linbanor är dessutom gjorda för att klara knepiga höjdskillnader och kan korsa vatten, vilket är ultimat för Stockholms innerstad.

Förutom att bli ett effektivt tillägg till kollektivtrafiken kan en linbana bli en turistmagnet.
– Sträckningen mellan Slussen och Kvarnholmen är spännande, inte minst för utsikten. Banan kan löpa utmed den dramatiska förkastningsbranten på Söder bort mot Fåfängan och sedan över Hammarbykanalens inlopp. Visuellt skulle en linbana passa bra in i kajmiljön. Stockholm handlar om en balanserad helhet och den vackra variationen i skärgårdslandskapet. Här bjuds en perfekt stund att få njuta av det från linbanan! säger Mats Marnell.

ETTELVA Arkitekter har tagit fram förslaget på linbanor som ett forsknings- och utvecklingsprojekt och är nu intresserade av att komma i kontakt med andra intressenter för att utreda frågan vidare.
– Trafikfrågor får ofta traditionella lösningar. Men linbanor kommer starkt i stadsmiljöer i hela världen, helt enkelt för att det många gånger är en perfekt lösning på ett urbant problem, säger Mats Marnell.

Fakta linbanor:

Hastighet: 20 km/h

Varje gondol rymmer ca 15 resenärer

Kapacitet för treminuterstrafik