Nya uppdrag för Kopparstaden i Falun

På ritbordet62

ETTELVA har under våren startat upp två projekt tillsammans med Falu kommuns allmännyttiga bostadsbolag Kopparstaden.

ETTELVAs bostadsteam arbetar med flera flerbostadshus i området Surbrunnshagen som är ett större utvecklingsområde där Kopparstaden äger en stor del av marken. Uppdraget avser en programhandling för flerbostadshus fördelade på tre tomter. ETTELVAs arbete är att ta fram planlösningar, arkitektoniska mål och utformning för husen.

Parallellt med detta uppdrag arbetar kontorets stadsbyggnadsteam med en ny detaljplan för Surbrunnshagen etapp 3. Uppdraget är att ta fram kompletta planhandlingar för tre nya bostadskvarter i området.

Kopparstaden har tydliga hållbarhetsmål och bygger för en långsiktig förvaltning. Vi upplever Kopparstaden som en mycket ansvarstagande uppdragsgivare som värnar om sitt bestånd. ETTELVA ser fram emot att få  utveckla Falu kommun med nya hyresrätter och bekanta oss med en ny region.