Nytt projekt i Skölsta

På ritbordet97Projekt / Vår verksamhet230

Nu startar vi upp ett nytt småhusprojekt i Skölsta utanför Uppsala

Vårt tredje småhusprojekt i Skölsta är igång tillsammans med JM Uppsala. Vi avslutade nyligen arbetet med att ta fram programhandling för det nya området Skölstadalen och har precis inlett bygglovsprojekteringen. Sedan tidigare står området Äppelbyn och Skölstahöjden färdigställda och inflyttade.

Vi ser fram emot att under hösten utveckla ännu ett småhusområde i Skölsta tillsammans med JM Uppsala.