Nytt ramavtal med Stockholms stad!

På ritbordet56Projekt / Vår verksamhet157

ETTELVA har vunnit ramavtal med Stockholms stad gällande plankonsulter inom detaljplanering. Ramavtalet sträcker sig upp till 4 år framåt. Helena Hultgren som är ansvarig för ETTELVAS Stadsbyggnadsteam har tidigare arbetat 10 år på Stockholms stadsbyggnadskontor och ser fram emot samarbetet.

 

“Jag är väldigt glad att få fortsätta bidra till Stockholms utveckling men från ett annat perspektiv. Det känns tryggt att veta att vi förstår hur staden fungerar och vad som krävs för att föra projekten framåt. Det ska bli kul att återse kära stadsdelar och skickliga stadsplanerare. Nu ser vi fram emot att göra nya spännande projekt med staden som uppdragsgivare.”

 

Stockholm stads stadsbyggnadskontor har i uppgift att ta fram planer och underlag som behövs i olika skeden av stadsbyggandet. Kontoret ansvarar vidare för översiktsplanering, grönstrukturplanering och energiplanering samt arbetar tillsammans med trafik- respektive exploateringskontoren i den övergripande trafik- och markplaneringen.

 

ETTELVA är ett av flera kontor som vunnit ramavtal med Stadsbyggnadskontoret med avseende plankonsulter. Upphandlingen syftade till att hitta konsulter som kan säkerställa stadens behov under avtalsperioden och leverera med hög kvalitet.

 

Vi är jätteglada över vårt nya samarbete och ser fram emot att arbeta med spännande projekt tillsammans med Stockholm stad.