Nytt skolprojekt på Ekerö

På ritbordet92Projekt / Vår verksamhet222

ETTELVAs Landskapsteam tar tillsammans med Kanonaden Entreprenad fram en Programhandling för ny skola på Ekerö.

I uppdrag åt Kanonaden Entreprenad tar vi ta fram en programhandling för nya Ekebyhovskolan på Ekerö. Ny skolbyggnad och idrottshall med tillhörande skolgård planeras för totalt ca 900 elever, uppdelat på grundskola Åk F-6, anpassad grundskola Åk 1-9 och A-spår åk 1-6. Tomten är belägen i ett område med stora natur- och kulturvärden i kanten av Ekebyhovsdalen.

Planområdet som inbegriper tomten för skolan är en del av kulturlandskapet kring Ekebyhovs slott och landskapet präglas idag av böljande jordbruksmark, skogklädda kullar och en trädallé som tillhör slottsanläggningen. Den nya skolan angränsar till en trädbevuxen höjd som har utgjort ett arboretum, olika inhemska och exotiska trädarter, planterade i parkmiljö. Här finns det bland annat äldre ekar med stora naturvärden och resterna av tidigare arboretum har ett kulturhistoriskt värde att beakta i utvecklingen av skolgården. I norr angränsar skolan till Bryggavägen vilken utgör en viktig förbindelse inom Ekerö kommun.

Det är ett spännande projekt där nära samarbete sker mellan konsulter, entreprenörer, Ekerö kommun och skolverksamheten.