Nytt uppdrag åt Slandön fastigheter

På ritbordet60Projekt / Vår verksamhet162

Nytt uppdrag åt Slandön fastigheter

Genom tidigare projekt i Södertälje har vi fått i uppdrag att bistå Slandön fastigheter med arkitektstöd för utveckling av fritidshusfastigheter på Slandön. Uppdraget består av att delta i kommunikationsarbetet med kommunen, att ta fram underlag för ansökningar om fastighetsbildning och ansöka om förhandsbesked för fritidshus. Slandön är en ö i Mälaren som fackförbundet IF Metall Södertälje tidigare ägde och nyttjade som semesterö för sina anställda. Nuvarande fastighetsägare avser att utveckla fastigheten på liknande sätt som den tidigare använts, men med semesterstugorna upplåtna med äganderätt som egna fastigheter. Ett speciellt och annorlunda uppdrag för oss på ETTELVA, både sett till skala och omgivning, vilket gör att det känns spännande och roligt att få delta i och följa projektet.